ژانویه, 2018

  • 17 ژانویه

    پاسخ به نبش قبر شهید

    بسمه تعالی سلام علیکم نبش قبر امامزادگان و شهداء و علماء و همچنین موارد دیگری که مستلزم هتک باشد، اگر چه سالها بر آن گذشته باشد حرام است