اتاق خادم در مسجد

استفتائاتدسته بندی: فقهیاتاق خادم در مسجد
سؤال:

سلام اگرداخل مسجد اتاقی برای خادم بسازند که ورود و خروجش از درب مسجد باشد و صیغه مسجدیت برایش نخوانده اند اگر خادم در این اتاق جنب شود آیا ۱) باید فورا از مسجدخارج شود؟۲و سبب جنابت را هم نباید دراین اتاق انجام دهد۳ واگر از بیرون مسجد هم جنب بود نباید واردمسجد و سپس وارد این اتاق شود؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
۱ و۲- اتاق خادم مسجد نیست.
۳- ورود از یک در و خروج از در دیگر مسجد مانعی ندارد.