اجازه طلاق از طرف حاکم شرع

استفتائاتدسته بندی: فقهیاجازه طلاق از طرف حاکم شرع
سؤال:

سلام. کسی که ازطرف حاکم شرع یامجتهدی اجازه طلاق را دارد (در غیر ایران مثلا در هندوستان) آیاباید مراجعین آن شخص جهت طلاق با مقلد آن مجتهد یاحاکم شرع باشد؟ در غیر این صورت مقلدین دیگر مراجع وحاکم شرع نمی توانند؟ به اوجهت طلاق رجوع واگر طلاق داد باطل است؟ باتشکر فراوان

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
اجرای صیغه عقد و طلاق نیازی به اذن مجتهد ندارد و در نکاح خود زوج و زوجه یا وکیل آنان می توانند صیغه عقد را جاری کنند و در طلاق شخص زوج یا وکیل او در حضور دو عادل مرد می تواند صیغه طلاق را جاری کند.