احتمال گناه در کمک کردن

استفتائاتدسته بندی: بیعاحتمال گناه در کمک کردن
سؤال:

سلام. اگر کسی به کمک نیاز داشته باشد و در جریان آن کمک کردن آن احتمال داشته باشد من در گناه بیفتم تکلیف چیست؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
در دوران بین فعل مستحب و حرام، ترجیح با پرهیز از حرام است.