احتیاط در رساله عملیه

استفتائاتدسته بندی: فقهیاحتیاط در رساله عملیه
سؤال:

سلام،آیا باید رساله همه مراجع را خواند و به احتیاط رفتار کرد یا این که نیازی بدین کار نیست؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
تشخیص موارد احتیاط برای افراد غیرآشنا به موازین فقهی مشکل بوده و ضرورتی ندارد و برای غیرمجتهد تقلید از مجتهد اعلم کفایت می کند.