احکام بذل مدت در عقد ازدواج

استفتائاتدسته بندی: فقهیاحکام بذل مدت در عقد ازدواج
سؤال:

 سلام علیکم

ىر عقد موقت، اگر عاقد از عقد موقت فی مابین زوج و زوجه و مدت باقی مانده آگاه باشد. ولی زوج را توجیح نکند که باید بذل مدت به زوجه کند، یا فراموش کند و زوج هم از نظر شرعی نداند که باید بذل مدت کند. ولی راضی به تبدیل عقد دائم باشد، در زمانی که عقد موقت باقی مانده، عاقد دائم بخواند چنین عقدی صحیح است؟لطفا” با توضیح روشن جواب دهید.

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
عقد دائم صحیح است.