ادای نماز قضای پدر در صورت عجز و ناتوانی پسر بزرگتر

استفتائاتدسته بندی: فقهیادای نماز قضای پدر در صورت عجز و ناتوانی پسر بزرگتر
سؤال:

با سلام. مردی عاجز از تصحیح قرائت نمازش می باشد و به دلیل کهولت سن و عجز، نماز یومیه اش را نشسته یا خوابیده می خواند از طرفی نماز قضای پدرش به عنوان ولد اکبر بر عهده اوست و از طرفی پول ندارد که استیجار کند یا اگر دارد نمی خواهد نمی خواهد پول بدهد ولی حاضر است عین وظیفه نماز خودش نشسته یا خوابیده بخواند حال اگر همین کار رابکند تکلیفش ساقط می شود؟ فرد مذکور عاجز اگر ولد ذکور اکبر نباشد ولی تبرعا نشسته یا خوابیده از پدرش نماز بخواند مجزی از پدر است؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
۱- همانگونه که برایش مقدور است مقدور است انجام دهد.
۲- در فرض مذکور نماز او مجزی نیست.