ارتباط مالی با مشتریان با واسطه قبلی

استفتائاتدسته بندی: بیعارتباط مالی با مشتریان با واسطه قبلی
سؤال:

با سلام. فردی مامور شرکتی است ولی بعد از آنجامستقل می شود ولی کاربران که شماره اورادارندبا او تماس می گیرند آیا می تواندجواب دهد، بدون اینکه سهمی به شرکت سابق بدهدکه واسطه اولیه

او بودند؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
چنانچه عرفاً تضییع حق شرکت سابق نباشد مانعی ندارد.