ارکان فراموش شده در نماز

استفتائاتدسته بندی: فقهیارکان فراموش شده در نماز
سؤال:

سلام علیکم
-۱فردی در رکعت سوم درحال قیام می داند چیزی خوانده غافلا ولی نمی داند حمد و سوره بوده یاتسبیحات وظیفه اش درحال قیام و بعدش چیست؟-۲فردی بعد از اینکه ازحالت نماز خارج شد و وضویش باطل شد یادش میادکه سجده سهو را نخوانده وظیفه اش چیست؟ تشکر

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
۱- در فرض مذکور نماز او صحیح است.
۲- باید فوراً تحسیل طهارت کرده و سجده سهو را بجا آورد.