ازدواج با دختر زانیه

استفتائاتدسته بندی: فقهیازدواج با دختر زانیه
سؤال:

سلام علیکم

۱) اگرفردی(پناه برخدا)با زنی فحشا کندآیا می تواند با دختر یا نوه اش ازدواج کند؟

۲) اگرفردی با مادرزنش فحشاکند آیا زنش بر او حرام می شود؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم و رحمه الله
۱- مانعی ندارد.
۲- خیر، حرام نمی شود.