ازدواج دائم در صورت نبخشیدن مدت صیغه موقت

استفتائاتدسته بندی: فقهیازدواج دائم در صورت نبخشیدن مدت صیغه موقت
سؤال:

سلام علیکم.من با دوشیزه ای عقد دائم در محضر خانه کردیم که قبلش ما از طریق خانواده ها بین ما صیغه موقت خوانده شده بود. وقتی در محضر برای عقد دائم رفته بودیم هنوز مدت عقد موقت به پایان نرسیده بود. عاقد از ما پرسید بین شما صیغه موقت بوده،ما گفتیم بله ولی هیچ یک از خانواده ها یادشان نبود که به عاقد بگوید عقد موقت هنوز زمانش به پایان نرسیده، عاقد رو به زنم کرد و گفت: مهریه خودت از صیغه موقت را می بخشی؟ همسرم بخشید. ولی از من سوال نشد و نمی دونستم که من هم باید مدت باقی مانده صیغه رو به زنم ببخشم که بلافاصله خطبه عقد دائم بین ما خوانده شد.آیا عقد دائم ما باطل است یا صحیح؟(تقریبا ۲۵ روز از صیغه موقت باقی مانده بود)

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
عقد دائم صحیح است.