استعمال قطره های استریل چشم و گوش و بینی در حال روزه

استفتائاتدسته بندی: فقهیاستعمال قطره های استریل چشم و گوش و بینی در حال روزه
سؤال:

سلام آیا استعمال قطره استریل‌کننده چشم و گوش و بینی برای روزه‌دار جایز است؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
اگر به حلق نرسد مانعی ندارد.