استعمال نخ دندان در حال روزه

استفتائاتدسته بندی: فقهیاستعمال نخ دندان در حال روزه
سؤال:

سلام. بعد از مسواک جهت روزه گاهی ذرات غذا یا میوه بین دندانها باقی می ماند که تنها با نخ دندان زایل می شود. حال می توان گفت احتیاج به نخ دندان نیست، زیرا این مقدار غذا مصداق اکل نیست و دقت در این جهت موجب عسر و حرج و وسواس است و اگر خود به خود و سهواً هم فرو دهم اشکال ندارد؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
اگر یقین یا اطمینان دارد که با خلال نکردن، غذایی که بین دندان ها مانده در طول روز بلعیده می شود خلال کردن واجب است و اگر خلال نکند روزه او باطل است.