استفاده از بعضی ادوات موسیقی در تعزیه ها و مراسمات عزاداری

استفتائاتدسته بندی: فقهیاستفاده از بعضی ادوات موسیقی در تعزیه ها و مراسمات عزاداری
سؤال:

استفاده از ساز و دهل مخصوص با نوای ویژه ی جنگ در تعزیه خوانی که قدمتی دیرینه در این استان دارد و به عنوان احیاگر این شعیره محسوب می شود ، و شایان به ذکر است که در برخی شعائر سنتی در این استان همچون تابوت گردانی، الم گردانی و حجله گردانی حضرت قاسم، نوای نواخته شده به سبک نوحه های مشهور است که رقیت شدید و آه جانسوزی به همراه دارد که مستمعین با شنیدن آن در غم و اندوه، اشک جاری می کنند چه حکمی دارد.

پاسخ:

مانعی ندارد