پاسخ به شبهات

سؤال:

سلام. با توجه به اینکه مدتی است شبه افکنی در امور دین و بخصوص امام حسین علیه السلام زیاد شده است آیا ما وظیفه داریم که با شبه افکنان بحث کنیم و پاسخشان را بدهیم؟ با توجه به اینکه احتمال دارد ممنوعیتهایی هم برایمان بوجود بیاید

پاسخ:
  • بسمه تعالی
  • سلام علیکم
  • پاسخ و ازاله شبهه از ساحت دین و حریم اولیاء دین علیهم السلام در حد توانایی و قدرت، بدون منازعه و پرخاشگری وظیفه است