استنشاق الکل و مواد ضدعفونی در حال روزه

استفتائاتدسته بندی: فقهیاستنشاق الکل و مواد ضدعفونی در حال روزه
سؤال:

سلام اگر فرد روزه دار به صورت مستقیم اما غیر ارادی در معرض الکل و اسپری ضد عفونی که مواد ضدعفونی کننده را در هوا انتشار می دهد،استنشاق کند و طعم و مزه و بو را در حلق خود احساس کند تکلیف روزه او چیست؟ (من با فردی وسواسی مواجهه شدم که الکل را به سطوح میپاشید اما چون به یکباره چرخید و متوحه حضور من شد الکل را به صورتم پاشید و من به صورت غیر ارادی آن را استنشاق کردم و طعم الکل را در حلق خود احساس کردم)

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
این مقدار مفطر نیست.