اضافه شدن بر ملک وقفی

استفتائاتدسته بندی: فقهیاضافه شدن بر ملک وقفی
سؤال:

با سلام در خصوص ملک مسجد و حسینیه ای، معروض می‌دارد که در قدیم به صورت مسکونی و چند مغازه داشته و برای مسجد و حسینیه توسط خیرین خریداری گردیده به علت فرسودگی، هیئت امنا تصمیم به تخریب و احداث بنای جدید نموده‌اند. حال سوال شرعی اینکه طبق نقشه و پروانه شهرداری مقداری از ملک مسجد و حسینیه الزاماً به مغازه ها اضافه می گردد و مغازه‌ها ملکیت آن از مسجد و حسینیه می‌باشد و به عنوان سرقفلی در اختیار دیگران می باشد و مبلغ هایی که طبق کارشناسی تعیین می‌گردد توسط هیئت امنا خرج نوسازی آن می گردد. ضمناً سال گذشته مقدار تقریبی ۲۵ متر اتاقی مجاور مسجد و حسینیه خریداری و به ملک مسجد و حسینیه الحاق گردید. خواهشمندیم در این خصوص حکم شرع را بیان فرمایید.

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
تصرف در وقف اعم از مسجد یا حسینیه برای هر امر دیگری و به هر اندازه ای که باشد جایز نبوده و در صورت تصرف باید به همان مورد وقف بازگردانده شود و منافع مستغلاتی که برای مسجد و حسینیه خریداری و وقف می شود باید درمورد وقف هزینه شود.