اقامه نماز با سجاده دیگری

استفتائاتدسته بندی: فقهیاقامه نماز با سجاده دیگری
سؤال:

سلام.طلبه ای به دعوت هیات امنا به جای امام جماعت سابق مکانی می رود و بر روی سجاده آنجا نماز می خواند سجاده شخصی امام جماعت بوده و رضایتی بر خواندن دیگری آن نبوده نماز این طلبه و احیانا مامونین اشکالی ندارد؟ البته شایدطلبه بگوید اطلاع نداشتم؟ حال که هیات امنا مطلع هست باید به طلبه بگویند یا نه؟ حال که مطلع هستند هم مشکلی نیست؟ ممنون  

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
در فرض عدم آگاهی نماز امام و مأمومین صحیح است و هیئت امناء هم وظیفه ای بر اعلام ندارند.