اقتداء نماز به امام جماعت معذور

استفتائاتدسته بندی: فقهیاقتداء نماز به امام جماعت معذور
سؤال:

با سلام. در صورتی که برای امام جماعت، داخل محراب مسجد، میز و صندلی قرار دهند و ایشان هنگام سجده ها و تشهد و سلام از آن استفاده کند، آیا اقتداء نماز به امام معذور، جهت سجده رکنی کامل، جایز است یا خیر؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
جایز نیست.