اقتدا به امام جماعتی که سهواً جهر در قرائت را رعایت نکرد

استفتائاتدسته بندی: فقهیاقتدا به امام جماعتی که سهواً جهر در قرائت را رعایت نکرد
سؤال:

سلام علیکم
اگر فردی امامت می کند و غافلا نماز اخفاتی را جهری یا برعکس می خواند آیا ۱) می توان به او اقتدا کرد۲) اگر پس ازاقتدا امام جماعت غافل شود وظیفه ماموم چیست۳) اگرفردی اقتدا نکرده ولی چنین چیز رامشاهده کند آیا بایدتذکر دهد؟ تشکر

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم و رحمه الله
در موارد مذکور، بهتر است مکلف با قرائت آیه شریفه “لاتجهر بصلاتک و لا تخافت علیها” امام جماعت را متذکر کند و اقتدا در فرض مزبور مانعی ندارد.