اقتدا در رکعت آخر نماز جماعت

استفتائاتدسته بندی: فقهیاقتدا در رکعت آخر نماز جماعت
سؤال:

سلام اگر فرد موقعی به نماز جماعت برسد که به گمانش او در تشهد رکعت آخر است ولذا در حال ایستاده اقتدا می کند و می نشیند تا درک تشهد امام را بنماید. بعد تشهد می فهمد امام برای رکعت بعد ایستاد. این فرد در چنین حالی وظیفه اش چیست؟ تشکر

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
باید دوباره نیت کرده، تکبیره الاحرام بگوید و دوباره به امام جماعت اقتدا کند.