بخشیدن مهریه

استفتائاتدسته بندی: فقهیبخشیدن مهریه
سؤال:

سلام آیا دختر برای بخشیدن مهریه خود به همسرش همانند عقد به اذن پدر خود نیاز دارد؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
در بخشیدن مهریه نیاز به اذن پدر نیست.