برتری بنی آدم بر دیگر موجودات

استفتائاتدسته بندی: سؤالات دیگربرتری بنی آدم بر دیگر موجودات
سؤال:

سلام علیکم چرا خداوند در آیه ۷۰ سوره اسرا فرموده برتری دادیم بنی آدم را بر بیشتر مخلوقات مگر در جای دیگر نفرموده اشرف مخلوقات انسان است پس چرا در این آیه فرموده بر (بیشتر مخلوقات) آیا این تناقض بین آیات است؟ مگر کدام مخلوق است که از انسان برتری داشته باشد؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم و رحمه الله
برای تبیین آیه شریفه مذکور توجه به نکات ذیل ضروری است:
۱- طبق آنچه از اهل بیت علیهم السلام در تفسیر آیه رسیده است مراد تفاوت ظاهری و خلقت بنی آدم است که با سایر مخلوقات متفاوت است؛ انسان بر روی دو پا می ایستد اما سایر جانداران چنین نیستند.
۲- در آیه شریفه برتری آدمی بر بسیاری از مخلوقات مورد نظر است و مراد برتری بر بیشتر مخلوقات نیست.
۳- همانگونه که از ظاهر آیه شریفه نیز معلوم است خداوند می فرماید: ما به بنی آدم از چیزهای پاکیزه روزی می دهیم که همین نکته می تواند یکی از وجوه برتری آدمی بر سایر مخلوقات باشد.
۴- ضمن اینکه خداوند متعال انسان را به گونه ای خلق فرموده است که قادر است در صورت توجه به کرامت های انسانی و عمل به تعالیم انبیا و اولیا به بالاترین درجات کمال رسیده و از همه مخلوقات برتر و اشرف باشد؛ اما در صورتی که تابع هوای نفس و وسوسه شیطان باشد از حیوان هم پست تر می شود.
۵- در هیچکدام از آیات شریفه قرآن صراحت ندارد که انسان “اشرف مخلوقات” است.