برگرداندن قرض به همراه هدیه

استفتائاتدسته بندی: بیعبرگرداندن قرض به همراه هدیه
سؤال:

سلام

 مبلغی از همشیره بعنوان قرض گرفتم و هر ماه بدون شروط مبلغی بعنوان کمک بهش میدم آیا در این اشکالی هست یا خیر حکم چگونه می باشد

پاسخ:

بسمه تعالی
اگر هیچگونه شرط و شروطی بین شما رد وبدل نشده و خودتان بخواهید مبلغی به او ببخشید مانعی ندارد.