بطلان روزه با تمتع شوهر

استفتائاتدسته بندی: فقهیبطلان روزه با تمتع شوهر
سؤال:

با سلام. خانمی روزه قضاگرفته بعدازظهر به اجبارشوهرش جهت تمتع روزه اش باطل می شود حال کفاره ابطال بر شوهر است یاخودزن ۲باطل کردن عمدی روزه استیجاری، نذر غیر معین و روزه متعین درقضای ماه رمضان قبل و بعدازظهر آیاحرام و موجب چه کفاره ایست؟ تشکر

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
۱-بر هیچکدام از زن و مرد کفاره واجب نیست.
۲-در باطل کردن روزه استیجاری و نذر غیرمعین، پیش از ظهر و چه بعد از ظهر کفاره واجب نمی شود.
۳-اگر روزه قضای رمضان را قبل از ظهر باطل کند کفاره ندارد و اگر بعد از ظهر آن را باطل کند کفاره دارد و کفاره آن اطعام ده فقیر و در صورت عدم امکان سه روز روزه است.