بطلان عقد معاملات ربوی

استفتائاتدسته بندی: بیعبطلان عقد معاملات ربوی
سؤال:

با سلام.

۱) انعقاد هرگونه عقدی نسبت به معاملات ربوی چه اثر شرعی دارد؟آیا از ابتدا باطل میباشد؟

۲)  آیا کل عقد باطل است یا عقد نسبت به اصل مبلغ بدهی با عنایت به قصد و شهرت رباگیرنده صحیح است؟

۳) در صورت انتقال مال به شخص ثالث آیا رباگیرنده مسؤول جبران خسارت میباشد؟مسئولیت ربادهنده چیست؟

انتقاد از چهره های مشهور، هنرپیشه ها، سیاسیون و … غیبت است؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
در قرض اصل معامله صحیح است و سود مقرر باطل است.
نسبت به بقیه موارد، از اساس باطل است.