بهترین اعمال مراسم اعتکاف

استفتائاتدسته بندی: فقهیبهترین اعمال مراسم اعتکاف
سؤال:

سلام علیکم. اکرکسی نتواند درمراسم اعتکاف شرکت کند چه کاری انجام دهد که ثواب معتکفان رابه دست اورد؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم و رحمه الله
دستگیری و مساعدت نیازمندان مؤمنین بحسب روایات وارده اجر مضاعف دارد.