بیع مشروط

سؤال:

سلام ۱ فردی طلای را به یک میلیون میفروشد به شرط اینکه اگر تا یک ماه دیگر یک میلیون و دویست بیاورد خریدار همان طلا را به خود او بفروشد  ۲اگردر یک جلسه طلا را به فردی به یک میلیون بفروشد و در همان جلسه از او مدت دار بخرد به یک میلیون و دویست ۳ کلا اینکه در بیع شرط شود اگر تا فلان وقت ثمن را آوردی مالی را که خریدم به خودت میفروشم ( به همان ثمن  یا بیشتر یا توافقی یابه قیمت روز ) حکم این صور چیست؟تشکر

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
در هر سه فرض مانعی ندارد.