تجدید غسل جنابت

استفتائاتدسته بندی: فقهیتجدید غسل جنابت
سؤال:

سلام

اگر بعد از غسل جنابت از زن بدون هیچ علایمی مایع لیزی بیرون بریزد باید دوباره غسل کند؟

پاسخ:

غسل مجدد لازم نیست.