تحصیل رضایت

سؤال:

با سلام. جهت تحصیل رضایت فردی که به او افتراء نسبت داده شده، آن شخص می تواند رضایت خود را مشروط به اخذ فلان مبلغ یا انجام فلان عمل کند؟ اساسا در این امر حد یقفی نیست و یا هر امر مشروعی را می تواند طلب کند؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
فرد مورد اتهام می تواند رضایت خود را مشروط کند؛ اما شروط و مشروط باید با هم انطباق و سازگاری داشته باشند و اعلام رضایت نباید طرف مقابل را به حرج بیاندازد.