تردد زیاد در سفر

استفتائاتدسته بندی: فقهیتردد زیاد در سفر
سؤال:

سلام فردی است به جهت شغلش هفته ای یک یا دو یا سه مرتبه ازاصفهان به تهران می رود وگاهی ده روزیکمرتبه وگاهی ماهی یک مرتبه واین بسته به اقتضای کار و ماموریت است ومعلومنیست تاچه موقع ادامه یابد فعلااین فرد در این سفرها بین راه ومقصدنمازوروزه اش چه حکم دارد؟ و آیاکثیر السفراست؟باتشکر

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
چنین فردی کثیرالسفر است؛ ولی چنانچه ده روز به سفر نرود و در وطن بماند در سفر اول بعد از توقف در وطن نماز را شکسته بخواند.