تر بودن در اعضای وضو

استفتائاتدسته بندی: طهارتتر بودن در اعضای وضو
سؤال:

سلام ۱درحین وضوآیامیتوان اعضای وضورابه نیت ترشدن ووصول آب به بشره درآب فرو برد وبعدبه نیت وضو آب برمحل بریزیم۲شستن اعضابه نحوارتماسی مخصوصادست چپ ایرادی دارد؟تشکر

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
۱ و ۲- مانعی ندارد.