تصرف در مال کودک صغیر

استفتائاتدسته بندی: فقهیتصرف در مال کودک صغیر
سؤال:

شخصی دامادش فوت شده و نوه و بچه ۹ ساله اش بعضی روزها با آنها زندگی می کنند گوشت های مازاد خانه شان که در یخچالشان جا نیست در خانه مادر بزرگ می گذارند آیا وقتی از این گوشت ها استفاده می کنند باید پول آن را بپردازند چون متعلق به بچه صغیر هم بوده یا نه.

پاسخ:

تصرف در مال صغیر مستلزم اذن از ولی یا قیم او می باشد.