تعریف سفر معصیت

استفتائاتدسته بندی: فقهیتعریف سفر معصیت
سؤال:

سلام  سفر معصیت که در آن نماز مسافر شکسته نیست و روزه فرد بایدگرفته شود، شامل چه مواردی  می شود ؟ (مصادیق این سفر)

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
سفر حرام سفری است که برای انجام دادن کار حرام مانند دزدی، قتل، کمک به ظالم و… انجام شود یا اینکه خود سفر حرام باشد مانند آنکه مسافرت برای او ضر داشته باشد وبرای اطلاع از تفصیل مسأله به رساله عملیه مراجعه شود.