تفاوت فرزند حقیقی با فرزند رضاعی

استفتائاتدسته بندی: فقهیتفاوت فرزند حقیقی با فرزند رضاعی
سؤال:

سلام فرزند رضاعی از چه جهاتی با فرزند حقیقی مشترک است؟ اگر فقیر باشد والدین رضاعی باید به او نفقه دهند؟ و نمی توانند از کفارات و وجوه شرعی همانند خمس به او بدهند؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
احکام مربوط به فرزند رضاعی صرفاً مرتبط با محرمیت و نشر حرمت نسبت به ازدواج می باشد و موارد مورد سؤال از شمول آن خارج است.