تقسیم ارث درقتل شبه عمد

استفتائاتدسته بندی: ارث و وصیتتقسیم ارث درقتل شبه عمد
سؤال:

سلام. در یک حادثه رانندگی، پدر خانواده به عنوان راننده بر اثر سهل انگاری موجب فوت همسر و پسرش می شود . طبق رأی دادگاه پدر، مقصر و قتل، شبه عمد می باشد. با توجه به اینکه همسر راننده، زودتر از پسرش فوت کرده و تنها وارث آنها پدر ( قاتل ) و تنها دخترش است کیفیت تقسیم ارث چگونه است؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
وارث ما ترک مادر، پدر و پسر و دختر هستند. و وارث ما ترک پسر، اگر اولاد نداشته باشد پدر است. چنانچه قتل واقع شده شبه عمد باشد مانع از ارث بردن مرد از میراث همسر و فرزندش نمی باشد.