توقف صحت عقد نکاح به اجازه همسر اول

استفتائاتدسته بندی: فقهیتوقف صحت عقد نکاح به اجازه همسر اول
سؤال:

همسرم خانمی روصیغه کردن بدون اجازه ورضایت من خواستم بدونم برنامه ی نزدیکی آنها ایراد شرعی نداره چون من راضی نیستم؟

پاسخ:

صحت نکاح مجدد زوج، متوقف بر اجازه زوجه نیست