ثواب داشتن خواندن نماز استیجاری

استفتائاتدسته بندی: فقهیثواب داشتن خواندن نماز استیجاری
سؤال:

سلام آیا ثوابی برای شخصی که نماز استیجاری می خواند دارد؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
بلی، اگر به قصد قربت و به نیت فراغ ذمه از تکلیف انجام دهد، ثواب دارد و در این موارد در باب حج روایت هم وارد شده است.