جهل به مبطلات روزه

استفتائاتدسته بندی: فقهیجهل به مبطلات روزه
سؤال:

با سلام.  فردی در حال روزه استمنا می کرده با جهل به اینکه مبطل است حکم نماز و روزه و کفاره آنها را بیان کنید؟ در احکام مذکور آیا فرقی میان اقسام روزه واجب (قضای نذر، استیجار) و مستحب هست؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
اگر ندانستن مسأله به خاطر کوتاهی و تقصیر در یادگیری مسأله بوده و هنگام استمنا متوجه تقصیر بوده، ملحق به عالم است؛ از این رو قضا و کفاره بر او واجب است.
اما اگر در یادگیری مسأله کوتاهی نکرده باشد قضا و کفاره ندارد.
حکم نماز: اگر برای خواندن نماز، غسل جنابت می کرده نمازش صحیح است.