حجیت پخش اذان از رسانه ها

استفتائاتحجیت پخش اذان از رسانه ها
سؤال:

سلام علیکم

 آیا اذان پخش شده ازصداوسیما حجت است؟ اگرحجت نیست لازم است نمازصبح باتاخیر خوانده شود؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم و رحمه الله
ملاک دخول وقت، اطمینان به طلوع فجر صادق است.