حرمت و حلیت گوشت حیوانات

استفتائاتدسته بندی: فقهیحرمت و حلیت گوشت حیوانات
سؤال:

سلام

  1. گراز، گوزن، مار ماهی ،جری آیا از حیوانات حلال گوشت اند؟
  2. اگر حیوانی یافتیم که از علایم نتوانستیم به حرمت یا حلیت او پی ببریم چه اصل و قاعده ای جاریست؟
پاسخ:

علیکم السلام ورحمه الله
۱.گوزن حلال گوشت است ولی بقیه موارد حرام گوشت می باشند
۲.احراز قابلیت محل در تذکیه لازم است.