حکم استفاده شخصی از موقوفات

استفتائاتدسته بندی: فقهیحکم استفاده شخصی از موقوفات
سؤال:

سلام

موقوفه ای است دارای متولی شرعی .. بخشی از این موقوفه مسجد است و در کنار مسجد منزل متولی و منزل خادم مسجد .. آیا استفاده از آب ، برق و گاز مسجد برای منزل متولی و یا منزل خادم مشکل شرعی دارد؟

پاسخ:

چنانچه هزینه آب،برق و گاز مسجد از طرف مردم و یا موقوفات صرفا جهت استفاده نمازگزاران مسجد باشد ،استفاده شخصی از آن جایز نیست