حکم انواع گوشت ها

استفتائاتدسته بندی: فقهیحکم انواع گوشت ها
سؤال:

سلام.حکم گوشت دارکوب وزرافه و کانگرو چیست؟

پاسخ:

بسمه تعالی
خوردن گوشت دارکوب حرام
گوشت زرافه حلال
و گوشت کانگرو بنابر احتیاط واجب حرام است.