حکم اهداء جایزه در مسابقات

استفتائاتدسته بندی: فقهیحکم اهداء جایزه در مسابقات
سؤال:

سلام.
۱- درمسابقات بعضی ازمردم نظرخواهی می کنند که کدام تیم برنده می شودوبعدبه فردیکه نظرش مطابق آمده جایزه می دهند. لطفا حکم پولی که ازمردم می گیرند وجایزه ای که می دهند بیان کنیداز چه جهت ایراددارد.
۲اگربدون پول گرفتن جایزه ای دهند چه حکم دارد؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
بر فرض پرداخت پول از طرف شرکت کننده به جایزه دهنده جایز نمی باشد.