حکم تبدیل پول به دلار

استفتائاتدسته بندی: بیعحکم تبدیل پول به دلار
سؤال:

سلام

آیا تبدیل پول به دلار اشکال شرعی دارد یا جایزهست؟

پاسخ:

به عنوان اولی مانعی ندارد