حکم خوانندگی زن

استفتائاتدسته بندی: فقهیحکم خوانندگی زن
سؤال:

سلام علیکم. خوانندگی زن مانند: قرآن خواندن، مرثیه خواندن و آواز خواندن غیرمطرب و غیر لهو و بدون آلات موسیقی در مجامع مختلط زن و مرد. شرعاً چه حکمی دارد؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم و رحمه الله
در صورتی که موجب تهییج نامحرم باشد جایز نیست.