خارج شدن بول یا لکه حیض درحال غسل

استفتائاتدسته بندی: فقهیخارج شدن بول یا لکه حیض درحال غسل
سؤال:

سلام علیکم اگر در میان غسل بول یا  لکه حیض خارج شود آیا غسل باطل هست ؟ و اگر مستحبی باشد باید مجددا” به جا آورده شود ؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
در غیر مورد حیض، خروج بول موجب بطلان غسل که نیاز به تکرار مقدار انجام شده باشد نیست، ولی برای نماز باید وضو بگیرد و در حیض باید بعد از تطهیر و پاکی مجدداً غسل کند.