خروج از آلت قمار

استفتائاتدسته بندی: فقهیخروج از آلت قمار
سؤال:

سلام،-۱چگونه چیزی از آلت قمار خارج می شود؟ -۲اگر بازی شطرنج را حرکت های مدیر بدان اضافه کنیم، از آلت قمار خارج می شود؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
۱- تشخیص آن مربوط به عرف است.
۲- بازی با شطرنج مطلقا و همچنین بازی با آلات قمار جایز نیست.