خروج بول و غائط از غیر مخرج عادی

استفتائاتدسته بندی: طهارتخروج بول و غائط از غیر مخرج عادی
سؤال:

سلام. آیا خروج بول و غائط از غیر مخرج عادی، بلکه از مخرجی که موقتا جهت درمان بیمار ایجاد شده است موجب نقص وضو می شود؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
بنابر احتیاط واجب باید وضو بگیرد.