خریداری کردن چک مدت دار

استفتائاتدسته بندی: خمس و زکاتخریداری کردن چک مدت دار
سؤال:

سلام شخصی که سال خمسی او فرا رسیده و این شخص قبلا کالای مورد نیاز را به صورت چک مدت دار خریده هنگام محاسبه آیا باید بدهی را کم کند و یا تمام دارایی را حساب کند؟.

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
در مفروض سؤال مبلغ بدهی کسر می شود.